Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Koraki preiskave:
$1.$ Naredimo načrt, kaj in kako bomo raziskovali. 
$2.$ Zberemo podatke (s preštevanjem, z merjenjem, z anketnim vprašalnikom, z intervjujem, s sistematičnim preizkušanjem).
$3.$ Zbrane podatke nato uredimo v preglednici.
$4.$ Podatke prikažemo s primernim prikazom (tortni prikaz, prikaz s stolpci ali vrsticami ...).
$5.$ Analiziramo podatke in poročamo o rezultatih preiskave (plakat, pripovedovanje ...).

Zgledi

$1.$ Razišči med sošolci, koliko tekočine popijete v enem tednu, kaj najraje pijete in kaj vas najbolj odžeja. Podatke zberi v preglednici in jih prikaži z ustreznim grafičnim prikazom. Izdelaj plakat in ga predstavi sošolcem.

$2.$ Video zgodba — anketa o branju:

$3.$ Premikaj barvni pravokotnik po številih. Zmnoži pare števil kot kaže zgled in izračunaj razliko zmnožkov. Zapiši nekaj primerov v preglednico. Kaj ugotoviš?

<NAZAJ
>NAPREJ552/557