Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izrazi s potencami

Blaž, Miha in Aljaž so pri enakem številskem izrazu dobili različne rezultate. Kateri izmed njih je pravilno izračunal?

  $1+2 \cdot (3+2^3)$
   
Blaž $1+2 \cdot (3+2^3)=1+2 \cdot 5^3=1+2 \cdot 125=1+250=251$
Miha $1+2 \cdot (3+2^3)=1+2 \cdot (3+8)=1+2 \cdot 11=1+22=23$
Aljaž $1+2 \cdot (3+2^3)=1+6+8=15$

V primeru, ko v izrazu nastopata potenca in oklepaj hkrati, najprej izračunamo vrednost potence.

Potenca je krajši zapis množenja enakih faktorjev.

Pravilno je izračunal:

Zgled

1. Spodnje izraze izračunaj v zvezek in poveži.

$9^2 \cdot 2-100:2^2$
$137$
$53 + (5^3-100)$
$78$
$56+2^3 \cdot 8-3^2$
$111$
$(4^2-7) \cdot 5$
$45$
Število napačnih: 0

2. Zapiši izraz po besedilu.

Vsoto števil $2^4$ in $3^2$ pomnoži s $6$.

$(2^4+3^2) \cdot 6=$( 16 + 9 ) $ \cdot $ 6 $=$ 150

<NAZAJ
>NAPREJ328/500