Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Poveži izraz s pravilnim rezultatom.

10.

Kupujemo čokolado, ki ima $26$ koščkov. Imamo pet čokolad, vendar vsaki manjkata dva koščka. Koliko koščkov čokolade imamo?

Zapiši izraz po besedilu in izračunaj njegovo vrednost.

11.

Koliko pisal ima v svojih peresnicah $8$ učencev, če ima vsak izmed njih v svoji peresnici $6$ barvic in svinčnik?

12.

Vstavi znak >, <, =.

$68-4 \cdot 5+2$
  >  
 $4 \cdot 12-8-4 \cdot 5$
 $36:6:6 \cdot 1$
  <  $4+6:3$
 $40:8+3 \cdot 7$
  <  $60-6:3$
 $16:2+2 \cdot 2$
  =
 $4+16:2$
13.

Jože in Janez delata na kmetiji strica Franca. Skrbita za $6$ pujsov, $9$ kokoši, $3$ mačke in $7$ krav. Kateri izraz predstavlja število nog živali, za katere skrbita?

14.

V bloku živijo štiri družine. V vsaki družini sta oče in mama ter hčeri. V dveh družinah sta še babica in dedek. Koliko ljudi živi v bloku?

<NAZAJ
>NAPREJ332/500