Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Izraz je vsak zapis s števili. Pri računanju vrednosti izrazov je pomemben vrstni red računskih operacij.

Zgled

1. Vrnimo se na začetek in pomagajmo učencem rešiti domačo nalogo.

a) Koliko vžigalic potrebujemo, da sestavimo okvir šestih kvadratov?

b) Kateri izraz predstavlja število vžigalic, s katerimi sestavimo niz treh šestkotnikov?

 

2. Izračunaj vrednost izraza $4 \cdot (7+3^4)-2^3$

$4 \cdot (7+3^4)-2^3=4 \cdot(7+$ 81 $)-$ 8 $=4 \cdot $ 88 $ -8=$ 352 $-8=$ 344

<NAZAJ
>NAPREJ329/500