Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Podan je izraz: $(3+8^2)+(7^2-6) \cdot 8$. Spodnje trditve uredi po vrstnem redu računskih operacij.

1.
Potenciranje
2.
Oklepaji
3.
Množenje
4.
Seštevanje
Število napačnih: 0
5.

Razliko števil $70$ in $30$ povečaj za zmnožek števil $2$ in $11$. Zapiši številski izraz in izračunaj.

6.

Ali sta vrednosti izrazov $5^2-9 \cdot 2^1$ in $3+2 \cdot (7^2+1)-97$ enaki? Nalogo rešuj v zvezek.

7.

Koliko jabolk je na sliki?

Zapiši izraz po spodnji sliki.

8.

Izraz na levi poveži z izrazom na desni, ki ima enako vrednost.

<NAZAJ
>NAPREJ331/500