Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Postopek reševanja

Postopek reševanja besedilnih nalog poteka v štirih korakih.

RAZUMEM --> NAČRTUJEM  --> REŠUJEM --> PREGLEDAM IN ODGOVORIM.

Miha in Jure izdelujeta papirnata letala. V času, ko Miha izdela tri letala, Jure naredi dve letali več. V $20$ minutah sta naredila $32$ letal.

Koliko letal Miha naredi v $20$ minutah?

Koliko letal naredi Miha v eni uri?

RAZUMEM

Ko Miha naredi $3$ letala, Naredi Jure 5 letal. Skupaj naredita 8 letal. Ko Miha naredi $6$ letal, naredi Jure 10 letal. Skupaj naredita 16 letal. Ko Miha naredi $9$ letal, naredi Jure 15 letal. Skupaj naredita 24 letal. Ko Miha naredi $12$ letal, Jure naredi 20 letal. Skupaj naredita 32 letal. 

NAČRTUJEM

Ugotovimo koliko letal izdela Miha v $20$ minutah. Z uporabo sklepnega računa izračunamo, koliko letal izdela Miha v $1$ uri.

REŠUJEM

PREGLEDAM, ODGOVORIM

Miha v eni uri naredi 36 letal.
<NAZAJ
>NAPREJ399/500