Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kroženje snovi na primeru kisika, vodika in ogljika

Ogljik, vodik in kisik so najpomembnejši gradniki živih bitij ter predstavljajo več kot 90 % mase organizmov. Kroženje snovi v naravi je predstavljeno na primeru kroženja ogljika.

Premakni besede v ustrezne okvirčke. Ko pravilno premakneš vse besede, se pojavi napis 'Pravilno.'.

Stabilni ekosistem

V stabilnem ekosistemu velja pravilo, da je količina proizvedenih hranilnih snovi in sproščenega kisika enaka količini potrošenih hranilnih snovi in potrošenega kisika. Stabilni ekosistemi so običajno tisti ekosistemi, v katere ne posega človek.

Kako človek s svojo dejavnostjo vpliva na stabilnost ekosistema?

Dejavnost

Kakšno vlogo imajo živa bitja v gozdu?

Pojdi na sprehod v gozd in opazuj živa bitja v njem. Posebej bodi pozoren na živali, ki jih opaziš pri prehranjevanju.

Katera skupina živih bitij pretvarja svetlobno energijo o v kemično, ki je nato skladiščena v obliki ogljikovih hidratov?

<NAZAJ
>NAPREJ257/332