Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Piramide biomas in energetske piramide

Piramide biomas

Oglej si piramidi, ki ponazarjata biomaso proizvajalcev, rastlinojedcev in mesojedcev (v piramido biomas niso vključeni razkrojevalci, ker je njihovo maso težko izmeriti). Biomasa je skupna masa organizmov na določeno površinsko (npr. hektar gozda) ali prostorninsko enoto (npr. kubični meter vode ali prsti). Biomasa je torej podana v masi organizmov na površinsko (g/m2) ali prostorninsko (g/m3) enoto.

Energetske piramide

Zgoraj si spoznal piramide biomas na primeru gozda in oceana.  Prehranjevalni splet lahko prikažemo tudi v obliki energetske piramide.

Dejavnost

Če primerjaš piramide biomas z energetskimi piramidami, lahko opaziš, da energetske piramide niso nikoli obrnjene. Razmisli, zakaj. Razmisli, kje oz. kako organizem troši energijo.

Oglej si animacijo.

<NAZAJ
>NAPREJ258/332