Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ekosistemi v Sloveniji

V prejšnjih enotah so bili izmed naših ekosistemov podrobneje predstavljeni gozdovi. Za območje Slovenije so poleg gozdov značilni ekosistemi tudi travniki in pašniki, mokrišča in podzemne jame. čeprav so po površini veliko manj obsežni ekosistemi, pa imajo velik pomen zaradi velike biotske pestrosti.

Travnik in pašniki

Naravni travniki se razvijejo tam, kjer je prehladno (npr. v gorah) in  kjer je premalo vode v tleh, da bi uspevala drevesa. Umetni travniki so nastali zaradi načrtne sečnje gozda in s tem ustvarjanja novih travnih površin, namenjenih košnji trave in paši živine. Na pašnikih, torej travnikih, namenjenim paši, preživijo predvsem tiste vrste rastlin, ki preživijo objedanje, in rastline, ki jih živali ne objedajo (rastline, ki so neužitne ali strupene). Načeloma velja, da bolj pogosta je košnja, manjša je biotska pestrost travnika. Delež travnikov in pašnikov se v Sloveniji počasi zmanjšuje, predvsem zaradi postopnega zaraščanja travnikov in pašnikov v sredogorju.

Biotska pestrost naravnih travnikov je veliko večja kot biotska pestrost umetnih travnikov in pašnikov, kjer preživijo le tiste vrste, ki odvržejo semena pred košnjo ali pa košnjo preživijo le podzemni deli rastlin (npr. čebulice, korenike in gomolji).

Oglej si album slik.

Dejavnost

Razmisli, zakaj je na travnikih z večjim številom košenj manjša biotska pestrost.
Kaj se zgodi s cvetočimi rastlinami, če jih pokosimo, preden odvržejo semena?

<NAZAJ
>NAPREJ274/332