Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Mokrišča

Mokrišča so območja, kjer so tla redno, trajno ali le občasno poplavljena ali prepojena z vodo. Mokrišča nudijo življenjsko okolje redkim in ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam, zato se številna mokrišča ponašajo z izjemno biotsko pestrostjo.

V preteklosti so bila mokrišča z vidika človeka nekoristen svet, zato so jih izsuševali in s tem pridobivali nove obdelovalne ali pašne površine. Danes mokrišča veljajo za ogrožene ekosisteme. Zaradi njhove biotske pestrosti je nujna njihova zaščita in varovanje.

Mokrišča so lahko naravnega ali umetnega izvora.

Kaj so melioracije in kako vplivajo na ekosistem?


Večji del Ljubljanskega barja je izsušen za potrebe kmetijstva.

Del Ljubljanskega barja, kjer Ljubljanica še vedno poplavlja.

Oglej si spodnji album slik in poskusi opisati posamezna mokrišča. Razmisli, kakšno rastlinje uspeva v mokriščih. Razmisli, katere živali živijo v mokriščih ali ob njih.

<NAZAJ
>NAPREJ275/332