Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dokazi za segrevanje ozračja

Učinek tople grede je naravni pojav, vendar pa je človek s svojo dejavnostjo pripomogel, da so se koncentracije toplogrednih plinov povišale.

Redne meritve temperatur zraka nakazujejo, da človek s svojo dejavnostjo vpliva na spreminjanje podnebja oz. na povišanje povprečnih temperatur.

Kako se podnebje spreminja

Zaradi sprememb temperatur se spreminja tudi podnebje. Neposredna posledica povečanja temperatur je postopno taljenje ledu na Arktiki in Antarktiki ter gorskih ledenikih. Poleg tega spremembe temperatur vplivajo na pogostost pojavljanja neurij in poplav. Povečane temperature povzročajo daljše in bolj izrazite suše.


Ena izmed posledic segrevanja ozračja je tudi tanjšanje ledenikov in posledično povprečno naraščanje gladine svetovnih morij. Odtenki rjave barve nakazujejo tanjšanje ledenikov, odtenki modre barve pa debeljenje ledenikov. Z zemljevida razberi, ali se več ledenikov tanjša ali debeli. Če je krogov na istem mestu več, gre za več ledenikov istega območja.

Za koliko bi narasla gladina morja, če bi se stalil ves led na svetu.

Nekaj primerov sprememb v kopenskih in vodnih ekosistemih zaradi povišanja temperatur

<NAZAJ
>NAPREJ327/332