Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Kateri zapis besed je ustrezen? Izberi pravilni odgovor.

camp/kamp auto/avto
džip/jeep disco/disko
7.

Katere so domače sopomenke? Zapiši jih.

team {skupina;tim;moštvo}
jogging 
tek
computer
računalnik
print
tisk
design
oblikovanje
miting 
srečanje
8.

Kako zapisujemo naslednja prevzeta imena držav, pokrajin in mest? Zapiši jih.

Texas
Teksas
Toscana
Toskana
England
Anglija
Firenze
Firence
9.

Kako bi s tujim izrazom poimenoval za slovensko zgodovino pomembne kraje/mesta? Zapiši jih.

Videm
Udine
Koper
Capodistria
Gorica
Gorizia
10.

Kako pa Slovenci poimenujemo naslednje tuje kraje/mesta? Zapiši jih.

Wien
Dunaj
Venezia
Benetke
Rijeka
Reka
11.

Kaj pomenijo navedene besede? Izberi pravilne razlage besed. Lahko si pomagaš z Etimološkim slovarjem, če ga imaš doma, sicer preveri v šoli v knjižnici.

anonimen

anoda

amfora

12.

Katere besede oziroma besedne zveze so domače? Označi jih.

brzojaviti, farma, voda, hot dog, can can, lep, klikniti, radio, lenuh, superga, hoteti, realen, televizija, suh, šport, dialog
13.

Katera trditev je pravilna? Izberi jo.

<NAZAJ
>NAPREJ24/463