Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
20.

Preberi razlago o izvoru besed šolmošter in afera.

šolmošter -tra m ʽučiteljʼ (16. stol.: šulmešter, šulmojster). Prevzeto iz srednja visoka nem. schoulmeister ʽučiteljʼ, kar je zloženo iz srednje visoke nem. schoule ʽšolaʼ in meister ʽmojsterʼ.

afera -e ž (20. stol.). Prevzeto (eventuelno prek nem. Affäre) iz frc. affaire ʽzadevaʼ, kar je izpeljano iz zveze avoir a faire ʽmorati nareditiʼ.
Prvotni pomen je torej ʽto, kar se mora nareditiʼ.

Iz katerega jezika izvira beseda šolmošter? Izberi pravilni odgovor.

Iz srbščine. Iz angleščine. Iz nemščine.

Iz katerih dveh delov je sestavljena beseda šolmošter? Izberi pravilni odgovor.

Mešetar in šola. Šola in mešati. Šola in mojster.

Iz katerega jezika izvira beseda afera? Izberi pravilni odgovor.

Iz hrvaščine. Iz francoščine. Iz angleščine.
21.

Napiši kratko besedilo o športu ali filmu, v katerem boš uporabil tri prevzete besede. Besedilo naj ima vsaj tri povedi.

22.

Kaj sodi skupaj? Poveži pare.

oštarija
gostilna
oproda
plemičev služabnik
premica
ravna neomejena črta
ocet
kis
Število napačnih: 0
23.

Katere besede so prevzete in katere domače? Razvrsti jih na ustrezno mesto.


koza, metež, striči, zveneti, kozmonavt, metoda, metafora, špikati,

Prevzete besede

Domače besede

<NAZAJ
>NAPREJ26/463