Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Katera pesniška sredstva so zapisana? Poimenuj jih.

goljfiva {okrasni;epiteton} {pridevek;ornans}
vse, kar srce si sladkega obeta  {poosebitev;personifikacija}
mi mirno plavala bi moja barka  metafora  
O Vrba  {nagovor;apostrofa}
13.

Primerjaj pesem Apel in čevljar s pesmijo O Vrba! srečna, draga vas domača in zapiši zaokroženo besedilo, ki bo obsegalo 6 povedi. V besedilu:
  • izpostavi 2 značilnosti stalne pesniške oblike, ki ji pesmi pripadata, in ju poimenuj;
  • izpostavi 1 razliko med pesmima na oblikovni ali vsebinski ravni;
  • zapiši, katera pesem ti je ljubša in svoj odgovor utemelji.

14.

Verze druge kvartine iz soneta, v katerem Prešeren opiše svoje prvo srečanje z Julijo, uredi v pravilno zaporedje. Pri tem upoštevaj rimo.


Bil vel'ki teden je; v saboto sveto,
ko vabi môlit božji grob kristjana,
po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana!
v Trnovo, tje sem uro šel deséto.
15.

Oglej si sliki. Prepoznaš osebi? Če nisi prepričan, pokukaj v Namig.

Kako sta moža povezana s Prešernovim ustvarjanjem? Izberi ustrezna odgovora.

Če želiš izvedeti še kaj več o nastanku soneta, izberi gumb Podrobnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ311/463