Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Na sliki smo videli cinkov polčlen (cink, potopljen v raztopino cinkovih ionov) in bakrov polčlen (baker, potopljen v raztopino bakrovih ionov). Če sta oba polčlena povezana, kot smo videli na sliki, poteka spontana reakcija med obema polčlenoma, žarnica sveti. Če prekinemo povezavo med kovinama (kovinska žica) ali med raztopinama (elektrolitski ključ), žarnica ne sveti, reakcija ni mogoča. Cink je bolj reaktivna kovina od bakra. Bolj reaktivne kovine lažje oddajajo svoje zunanje elektrone, so torej boljši reducenti.

Standardna napetost člena

Ko povežemo oba polčlena, dobimo enosmerni električni tok. Ko kupujemo baterije, vemo, da ima vsaka baterija neko napetost. Napetost galvanskega člena je odvisna od vrste elektrod (polčlenov). Kadar merimo napetost galvanskega člena, merimo razliko napetosti obeh polčlenov. Po navadi pa navajamo standardno napetost (25 °C).

$E^\text{o}_{\rm{člena}} = E^\text{o}_{\text{oksidanta}} – E^\text{o}_{\text{reducenta}}$

Po dogovoru napetost galvanskega člena izračunamo tako, da od standardne napetosti polčlena, ki je boljši oksidant, odštejemo standardno napetost počlena, ki je boljši reducent. Napetost našega člena, ki ga lahko zapišemo kot Zn(s)|Zn2+(aq)||Cu2+(aq)|Cu(s), je:

$E^\text{o}_{\text{člena}} = E^\text{o}_{\rm{Cu^{2+}/Cu}} – E^\text{o}_{\rm{Zn^{2+}/Zn}} = $ 0,34 V −(−0,76 V) = 1,1 V

Dopolnite besedilo o glavanskem členu Zn-Cu.

Cinkova ploščica se raztaplja, atom cinka (sprejme/odda) odda 2 elektrona. Potekla je reakcija (oksidacije/redukcije) oksidacije . Oksidacijsko število cinka se je pri tem (zmanjšalo/zvečalo) zvečalo . Cink v tej reakciji reagira kot (oksidant/reducent) reducent .  
V bakrovem polčlenu se bakrovi ioni izločajo kot elementarni baker, zato se bakrova ploščica debeli. Reakcija, ki poteče, je (oksidacija/redukcija) redukcija . Oksidacijsko število bakra se pri tem (zmanjša/zveča) zmanjša . Baker je v reakciji s cinkom (oksidant/reducent) oksidant .
<NAZAJ
>NAPREJ141/245