Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev je pravilna za galvanski člen?

2.

Katera trditev ni pravilna za galvanski člen?

3.

Ali drži, da je baker boljši reducent od aluminija?

$E^\text{o}_{\rm{Al^{3+}/Al}} $ = −1,66 V

$E^\text{o}_{\rm{Cu^{2+}/Cu}}$ = +0,35 V

 

Drži. Ne drži.
4.

Prikazan je galvanski člen, sestavljen iz nikljevega in svinčevega polčlena. Prikazan je tok elektronov iz Ni na Pb. Zapišite obe reakciji, ki potekata v galvanskem členu.

Nikljev polčen: Ni (s) $\rightarrow$ Ni2+ (aq) + 2 e

Svinčev polčlen: Pb2+ (aq) + 2 e $\rightarrow$ Pb (s)

5.

Nikelj je boljši reducent od srebra. Zapišite reakcijo, ki bo potekla v galvanskem členu, če povežemo nikljev (Ni2+/Ni) in srebrov (Ag+/Ag) polčlen (enačba reakcije mora biti urejena).


Ni (s) + 2Ag+ (aq) $\rightarrow$ Ni2+ (aq) + 2Ag (s)
<NAZAJ
>NAPREJ145/245