Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

V levi koloni so podani polčleni s standardnimi elektrodnimi potenciali. Na desni strani so podane standardne napetosti teh členov. Povežite te napetosti z ustreznim galvanskimi polčleni.

Eo(Mg2+/Mg) = –2,37 V
E
o(Ni2+/Ni) = –0,25 V
        2,12 V
Eo(Zn2+/Zn) = –0,76 V
E
o(Pt2+/Pt) = +1,19 V
        1,95 V
Eo(Ag+/Ag) = +0,80 V
E
o(Au3+/Au) = +1,83 V
       1,03 V
Eo(Li+/Li) = –3,04 V
E
o(Ag+/Ag) = +0,80 V
       3,84 V
Število napačnih: 0
11.

Izračunajte standardno napetost člena, ki je prikazan na sliki.

12.

Dopolnite naslednje besedilo.

V galvanskem členu iz prejšnje naloge je železova elektroda (+/−) - . Zato to elektrodo imenujemo anoda. Na železovi elektrodi poteka reakcija (oksidacija/redukcija) oksidacija . Elektroni potujejo od (železove/bakrove) železove elektrode k (železovi/bakrovi) bakrovi elektrodi.
<NAZAJ
>NAPREJ147/245