Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Galvanski člen (baterija, akumulator) je sestavljen iz dveh polčlenov.

Polčlen je običajno kovina, potopljena v raztopino kovinskih ionov (raztopino soli iste kovine): Zn/Zn2+, Cu/Cu2+...

Galvanski člen med dvema različnima kovinskima polčlenoma sestavimo tako, da obe kovini povežemo s kovinsko žico, obe raztopini pa z elektrolitskim ključem (mostom).

Elektrolitski ključ je po navadi cevka, napolnjena z raztopino KCl, in je narejena tako, da raztopina ne more izteči. Elektrolitski ključ omogoča prehod ionov iz raztopine enega polčlena v raztopino drugega polčlena. 

V tako sestavljenem galvanskem členu teče spontana reakcija (redoks reakcija). Energija eksotermne reakcije pa se pretvarja v električno energijo. 

Pomen galvanskega člena je pridobivanje enosmernega električnega toka.

V polčlenu, kjer poteka oksidacija, se kovinska ploščica (anoda) zaradi oddajanja elektronov raztaplja, v drugem polčlenu, kjer poteka redukcija (katoda), pa se kovinska ploščica debeli, saj ioni iz raztopine sprejmejo elektrone (se reducirajo).

Napetost galvanskega člena je razlika napetosti obeh polčlenov. Galvanski členi, sestavljeni iz različnih polčlenov, nam dajo različno napetost. Po dogovoru napetost galvanskega člena izračunamo tako, da od standardne napetosti polčlena, ki je boljši oksidant, odštejemo standardno napetost počlena, ki je boljši reducent.

$E^\text{o}_{\rm{člena}} = E^\text{o}_{\rm{oksidanta}} – E^\text{o}_{\rm{reducenta}}$ 

Napetosti polčlena ne moremo meriti, lahko samo primerjamo napetost enega polčlena z drugim polčlenom. Izbran polčlen, ki mu je bila določena napetost 0,00 V, je standardni vodikov polčlen. Standardni, ker merimo pri standardnih pogojih (100 kPa, 25 °C in 1 M raztopine).

S primerjanjem napetosti polčlenov z vodikovim polčlenom dobimo standardne napetosti ali standardne elektrodne potenciale. Standardna napetost polčlena, ki je boljši reducenti od vodika, je po dogovoru negativna. Standardna napetost polčlena, ki je boljši oksidant od vodika, je pozitivna.

Standardni elektrodni potenciali nam omogočajo izračun napetosti poljubnega galvanskega člena.

Galvanske člene (baterije) največ uporabljamo kot vir električne energije. Razdelimo jih lahko na primarne baterije, ki se ne morejo polniti, in sekundarne baterije (akubaterije), ki jih pa lahko polnimo in ponovno uporabimo.

<NAZAJ
>NAPREJ144/245