Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakciji oksidacije in redukcije lahko zapišemo tako:

reakcija oksidacije : Zn(s) $\rightarrow$ Zn2+(aq) + 2e

reakcija redukcije : Cu2+(aq) + 2e$\rightarrow$ Cu(s)

Skupno reakcijo pa zapišemo:

Zn (s) + Cu2+ (aq) $\rightarrow$ Zn2+ (aq) + Cu (s)

S kombiniranjem cinkovega in bakrovega polčlena smo dobili samo enega od možnih galvanskih členov (Daniellov člen). S kombinacijo različnih parov polčlenov lahko dobimo množico različnih členov. Napetost teh členov pa je različna glede na vrednosti standardnih napetosti uporabljenih polčlenov. Zgoraj pod gumbom si lahko ogledate napetosti (standardne elektrodne potenciale) nekaterih polčlenov.

Na podlagi tabele, ki ste si jo ogledali zgoraj, izračunajte standarno napetost člena, ki ga dobite, če povežete železov in bakrov polčlen. Standardna napetost člena, ki ga lahko zapišemo kot: Fe(s)|Fe2+(aq)||Cu2+(aq)|Cu(s), je: 0,78 V

Vrste baterij

Galvanski členi se uporabljajo kot vir enosmerne napetosti. V vsakdanjem življenju so nepogrešljivi, jih pa preprosto imenujemo baterije. Ko kupujemo baterije, vidimo, da so raznih oblik, predvsem pa so zgrajene iz različnih polčlenov. V zadnjem času največ uporabljamo akumulatorske baterije (sekundarne), ki jih lahko spet napolnimo, medtem ko so primarne le za enkratno uporabo. Gorivne celice se ne iztrošijo, le gorivo je treba ves čas dovajati. 

Tudi baterije, ki jih lahko polnimo, imajo svojo dobo uporabnosti. Iztrošene baterije pa zaradi materialov (težke kovine, kisline in drugo) predstavljajo nevarne odpadke in neodgovorno je, če baterije odlagamo skupaj z drugimi odpadki. Baterije je treba zbrati in odložiti v poseben zabojnik na določenih mestih.

<NAZAJ
>NAPREJ142/245