Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Na označena mesta vpišite dele galvanskega člena (anoda, katoda, elektrolitski ključ).

anoda

katoda
                  elektrolitski ključ
 
7.

Galvanski člen je sestavljen iz manganovega (Eo(Mn2+/Mn = −0,76 V) in nikljevega (Eo(Ni2+/Ni = −0,25 V) polčlena.

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije, ki poteka v manganovem polčlenu tega galvanskega člena.

Enačba reakcije: Mn (s) $\rightarrow$ Mn2+ (aq) + 2 e

Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije, ki poteka v nikljevem polčlenu tega galvanskega člena.

Enačba reakcije: Ni2+ (aq) + 2 e $\rightarrow$ Ni (s) 

8.

Izračunajte standardno napetost galvanskega člena:

Zn(s)│Zn2+(aq)║Pb2+(aq)│Pb(s).

 
E°(Zn2+/Zn) = −0,76 V 
  E°(Pb2+/Pb) = −0,13 V

9.

V katero smer se gibljejo elektroni v galvanskem členu, ki je prikazan v prejšnji nalogi?

Elektroni se gibljejo od (cinkove/svinčeve) cinkove elektrode k (cinkovi/svinčevi) svinčevi elektrodi.
<NAZAJ
>NAPREJ146/245