Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kovine, nekovine, polkovine

Podana je razdelitev elementov v periodnem sistemu na kovine, nekovine in polkovine.

 

 

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Elementi na levi strani in osrednjem delu periodnega sistema so kovine . Na desni strani periodnega sistema so nekovine . Na meji med kovinami in nekovinami so po diagonali razvrščene polkovine .

Po periodi si od leve proti desni sledijo kovine, polkovine in nekovine. V drugi periodi sta litij in berilij kovini, bor polkovina, elementi od ogljika do neona pa nekovine. V tretji periodi so natrij, magnezij in aluminij kovine, silicij polkovina, elementi od fosforja do argona pa nekovine.


Lastnosti elementov se spreminjajo tudi v skupinah (kliknite v prazen okvir). V 14. skupini (IV. skupina) je ogljik nekovina, silicij in germanij sta polkovini, kositer in svinec pa kovini. V naravi je večina kovin vezanih v spojinah. Nekatere so tudi v elementarnem stanju, kot so to zlato, baker, živo srebro in druge. To so samorodni elementi.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

V 15. skupini periodnega sistema sta elementa dušik in fosfor nekovini , arzen in antimon polkovini in bizmut kovina .
<NAZAJ
>NAPREJ171/245