Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elementi 3. periode

V preglednici so za elemente tretje periode podane formule njihovih spojin s kisikom, vrsta kemijske vezi in delci v teh spojinah ter agregatno stanje teh spojin pri sobni temperaturi. Argon ne tvori oksidov.

Element Formula oksida Kemijska vez,delci Agregatno stanje
natrij
magnezij
aluminij
silicij
fosfor
žveplo
klor

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Pri reakciji natrija s kisikom nastane natrijev peroksid , Na2O2. Magnezij, aluminij, silicij, fosfor, žveplo in klor tvorijo okside .

Kovinski oksidi so večinoma ionski. Nekateri  kovinski oksidi se raztapljajo v vodi in nastanejo bazične raztopine hidroksidov. Nekovinski oksidi so kovalentni. Večina reagira z vodo in pri tem nastanejo kisline. Splošno velja, da  kislost oksidov elementov v periodi narašča od leve proti desni, bazičnost oksidov pa narašča v skupini od zgoraj navzdol.

Gorenje natrija in reakcija produkta gorenja z vodo. 

Na(s)  →  Na2O2(s)  →  NaOH(aq)

Dopolnite in uredite enačbe za kemijske reakcije.

2 Na + O2Na2O2

2 Na2O2 + 2 H2O → 4 NaOH + O2

Li2O + H2O → 2 LiOH

<NAZAJ
>NAPREJ175/245