Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vse kovine, razen živega srebra (tališče −39 °C), so pri sobni temperaturi trdne. Alkalijske kovine imajo razmeroma nizka tališča (natrij 97,7 °C, kalij 63,6 °C). Večina drugih kovin pa ima visoka tališča.  

Kemijske lastnosti kovin so različne. Kovine prehoda so veliko manj reaktivne od alkalijskih in zemeljskoalkalijskih kovin in kovin 13. skupine periodnega sistema (III. glavna skupina). Nekatere kovine so zelo obstojne in nereaktivne, kot npr. zlato in platina. Vrsta kovin se na zraku prevleče z neprepustno plastjo oksidov, ki jih ščitijo pred vplivi iz okolja. Aluminij se prevleče s plastjo aluminijevega oksida, Al2O3, ki se tesno oprime površine in jo ščiti.

Za kovine sta značilna kovinski sijaj ter dobra električna in toplotna prevodnost.

V električni tokokrog damo različne snovi in ugotavljamo, ali prevajajo elektriko. Če žarnica v tokokrogu zasveti, snov prevaja elektriko. 

Značilnosti kovin sta tudi razteznost (sposobnost vlečenja v žice) in kovnost (sposobnost oblikovanja).

Polkovine so po lastnostih bolj podobne nekovinam. Tvorijo kovalentne spojine. Polkovine ne prevajajo električnega toka tako dobro kot kovine. So polprevodniki. Silicij in germanij sta polprevodnika ter pomembna za razvoj elektronske industrije. Element silicij je najpogostejši element v naravi.

Nekovine so pri sobni temperaturi v različnih agregatnih stanjih. Večina je trdnih, nekateri so plini, brom pa je tekočina.

Klor
Brom
Jod

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Podane so slike treh halogenih elementov. Pri sobnih pogojih je klor plin , brom tekočina in jod trdna snov.
<NAZAJ
>NAPREJ172/245