Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vezi med atomi

Elektronegativnost je težnja atoma po veznih elektronih v spojini. V preglednici je podana skala elektronegativnosti. V legendi so podana območja vrednosti elektronegativnosti. S klikom na skalo se v preglednici pojavijo elementi z določeno elektronegativnostjo.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Vrednost za elektronegativnost (narašča/pada) narašča po periodah od leve proti desni in (narašča/pada) pada od zgoraj navzdol po skupinah. Velike razlike v elektronegativosti med atomi elementov pomenijo prevladovanje (ionske/kovalentne) ionske vezi v njihovih spojinah, podobne vrednosti pa prevladovanje (ionske/kovalentne) kovalentne vezi.  

Ionske spojine nastanejo pri reakcijah med kovinami in nekovinami. Osnovi delci v ionskih spojinah so ioni. Atomi kovin oddajo enega ali več elektronov atomom nekovin. Številčno je naboj kationa enak številu elektronov, ki jih je atom oddal, naboj aniona pa številu elektronov, ki jih je atom sprejel. Zlasti elementi prehoda lahko tvorijo katione z različnimi naboji. Ionske spojine so pri sobni temperaturi trdne.

 

V periodnem sistemu so podani najpogostejši kationi in anioni posameznih elementov. Polkovine z nekovinami tvorijo kovalentne spojine. Osnovni delci so molekule. Nekatere spojine pa tvorijo kovalentne kristale, npr. silicijev dioksid, SiO2, silicijev karbid, SiC. Kovalentne spojine nastanejo pri reakcijah med dvema nekovinama. Osnovni delci kovalentnih spojin so molekule. Kovalentne spojine so lahko pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku lahko trdne snovi, tekočine ali plini.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ174/245