Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Periodni sistem je lahko razdeljen na področja glede na podlupine, v katerih so valenčni elektroni. Tako elemente razdelimo na štiri področja: s, p, d in f. Elementi na levi strani in osrednjem delu periodnega sistema so kovine. Na desni strani periodnega sistema so nekovine. Med kovinami in nekovinami pa so po diagonali razvrščene polkovine. Po periodah si od leve proti desni sledijo kovine, polkovine in nekovine. Z reševanjem spodnje naloge preizkusite svoje znanje o tem, kdaj nastanejo ionske in kdaj kovalentne spojine.

Povežite podane elemente z ustrezno lastnostjo teh elementov.

H, N, O, He 
      NEKOVINE
Na, K, Fe, Rb
        KOVINE
Si, Ge, As, Te
      POLKOVINE
Število napačnih: 0

Večina elementov je v naravi vezanih v spojinah, najdemo pa jih tudi v elementarnem stanju. Večina elementov v periodnem sistemu so kovine. Za kovine so značilni kovinski sijaj ter dobra električna in toplotna prevodnost, pa tudi razteznost in kovnost. Nekovine večinoma slabo prevajajo toploto (izjema je diamant) elektrike ne prevajajo (izjema je grafit). Lastnosti polkovin so bolj podobne nekovinam. So polprevodniki, npr. silicij in germanij. 

 

Katere ugotovitve so pravilne za elemente v periodnem sistemu?

<NAZAJ
>NAPREJ177/245