Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Gorenje magnezija in reakcija produkta gorenja z vodo.

Mg(s) → MgO(s) → Mg(OH)2

Magnezijev hidroksid je težko topen v vodi.

 

Dopolnite in uredite enačbe za kemijske reakcije.

2 Mg + O22 MgO

MgO + H2O → Mg(OH)2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

Gorenje fosforja in reakcija produkta gorenja z vodo.

P4(s)  →  P4O10(s)  →  H3PO4(aq) 

Dopolnite in uredite enačbe za kemijske reakcije

P4 + 5 O2P4O10

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

SO3 + H2O → H2SO4

4 NO2 + O2 + 2 H2O → 4 HNO3

Diklorov oksid, Cl2O, reagira z vodo. Nastane hipoklorasta kislina, HClO. Pri reakciji klorovega dioksida, ClO2, z vodo nastane zmes kloraste kisline, HClO2, in klorove kisline, HClO3.

<NAZAJ
>NAPREJ176/245