Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Napišite kemijski element, za katerega velja posamezen podatek pri sobni temperaturi.

Element je rumen prah, ki plava na vodi. Ta element je žveplo . Element je tekočina s kovinskimi lastnostmi. Ta element je živo srebro . Element je strupen plin rumenozelene barve. Ta element je klor .
8.

Napišite kemijski element, za katerega veljajo podatki v nalogi.

Neznan element ni topen v vodi. Topen je v organskih nepolarnih topilih. Ko topilo izhlapi, ostane element v obliki rumenih kristalčkov. Pri segrevanju element gori z modrim plamenom. Pri tem nastane oksid, ki je plin ostrega vonja. Oksid se raztaplja v vodi. Raztopina obarva moder lakmusov papir rdeče. Neznani element je žveplo .
9.

 

Pri reakcijah med dvema nekovinama nastanejo kovalentne spojine. Osnovi delci v teh spojinah so molekule . Pri reakcijah kovin z nekovinami nastanejo ionske spojine. 
10.

Katera dvojica elementov tvori spojino z izrazito ionskimi lastnostmi?

11.

Kateri od elementov tvori molekulske kristale pri sobni temperaturi?

12.

Katera trditev je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ179/245