Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vodne raztopine nekaterih snovi so kisle

Spoznajmo lastnosti kislih vodnih raztopin

Oglej si enostaven eksperiment, ki prikazuje, kaj se zgodi z navlaženim modrim lakmusovim papirjem, če ga držimo nad steklenico s koncentrirano klorovodikovo kislino.

Kaj opazimo?

Če nad steklenico s koncentrirano klorovodikovo kislino držimo navlažen moder lakmusov papir, ta postane rdeč.


Pojasnimo opažanja:

Iz raztopine koncentrirane klorovodikove kisline izhajajo molekule plina vodikovega klorida HCl, ki se na navlaženem indikatorskem papirju raztopi v vodi. Raztopljene molekule vodikovega klorida nato reagirajo z molekulami vode. Pri tem nastanejo ioni H3O+ (oksonijevi ioni). Zaradi prisotnosti oksonijevih ionov H3O+ je raztopina kisla. Kisle raztopine obarvajo moder lakmusov papir rdeče.

Zakaj so vodne raztopine kisle?

Raztopine so kisle zaradi prisotnosti ionov H3O+, ki jih imenujemo oksonijevi ioni.

Najbolj pogoste kisline

Kisline, ki jih v kemijskem laboratoriju najpogosteje srečamo:

 Ime kisline  Formula kisline
 žveplova kislina  H2SO4
 klorovodikova kislina  HCl
 dušikova kislina  HNO3
 ocetna kislina  CH3COOH

<NAZAJ
>NAPREJ205/264