Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Ali prepoznate delce v vodni raztopini?

Na sliki so prikazani delci vodne raztopine neke snovi. Na sliki sta čaša (makro raven zaznavanja snovi) in točka v raztopini, ki jo lahko ponazorimo na submikro ravni (raven delcev, kot npr. atomi, molekule ...).

Dopolnite zapis za simbole delcev, ki so prisotni v vodni raztopini, z njihovimi formulami.

Cl ion, H3O + ion in molekule H2O  
2.

Ali prepoznate delce v vodni raztopini?

Na sliki so prikazani delci vodne raztopine neke snovi.
Dopolnite zapis za simbole delcev, ki so prisotni v vodni raztopini, z njihovimi formulami.

OH   ion, NH4 + ion ter molekule H2O in NH3.
<NAZAJ
>NAPREJ211/264