Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kisle vodne raztopine − SIMBOLNI NIVO

Oglejmo si enačbo reakcije med klorovodikovo kislino in vodo:
H+        
HCl(aq) +
H2O(l)

H3O+(aq)
+ Cl(aq)

molekula
klorovodikove
kisline

 
molekula
vode
 
oksonijev
ion
 
kloridni
ion

Molekula klorovodikove kisline odda molekuli vode vodikov ion H+ (proton). Pri tem nastaneta oksonijev ion H3O+ in kloridni ion Cl.

V vodni raztopini klorovodikove kisline HCl ni molekul te kisline, temveč so samo molekule vode in prosto gibljivi ioni. To so oksonijevi ioni H3O+ in kloridni ioni Cl. Kisline, pri katerih v vodi vse molekule razpadejo na ione, so močne kisline. Klorovodikova kislina je močna kislina.

Preberite spodnje besedilo in ga dopolnite:

Vodne raztopine nekaterih snovi so kisle, ker so v njih prisotni oksonijevi ioni, s formulo H3O+.

Bazične vodne raztopine − SIMBOLNI NIVO

Oglejmo si enačbo reakcije med amonijakom in vodo:
H+        
NH3(aq) +
H2O(l)
NH4+(aq)
+ OH(aq)

molekula
amonijaka

 
molekula
vode
 
amonijev
ion
 
hidroksidni
ion

Molekula amonijaka sprejme proton (H+) od molekule vode. Pri tem nastaneta amonijev ion NH4+ in hidroksidni ion OH.

Vendar v vodni raztopini amonijaka prevladujejo molekule amonijaka, ker malo molekul amonijaka zreagira z vodo in je zato v vodni raztopini prisotnih malo hidroksidnih ionov. Zato pravimo, da je amonijak šibka baza.

Preberite spodnje besedilo in ga dopolnite:

Vodne raztopine nekaterih snovi so bazične , ker so v njih prisotni hidroksidni ioni OH− .

<NAZAJ
>NAPREJ209/264