Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kakšne snovi so kisline?

Kisline so snovi, ki oddajajo protone. V vseh kislih vodnih raztopinah so prisotni oksonijevi ioni H3O+. Kisline, pri katerih v vodi vse molekule razpadejo na ione, so močne kisline. Klorovodikova kislina je močna kislina. V vodni raztopini klorovodikove kisline HCl so prisotni prosto gibljivi ioni, to so oksonijevi ioni H3O+ in kloridni ioni Cl.

Kakšne snovi so baze?

Baze so snovi, ki sprejemajo protone. V vseh bazičnih vodnih raztopinah so prisotni hidroksidni ioni OH. Vodna raztopina amonijaka je šibko bazična, ker  vodni raztopini amonijaka prevladujejo molekule amonijaka, ker le malo molekul amonijaka razpade na ione. Le-ti nastanejo tako, da molekula amonijaka sprejme proton (H+) od molekule vode. Pri tem nastaneta amonijev ion NH4+ in hidroksidni ion OH.

Zakaj so nekatere vodne raztopine snovi bazične?

Raztopine so bazične zaradi prisotnosti:

Zakaj so nekatere vodne raztopine bazične?

Dopolnite trditev:

Raztopine so bazične zaradi prisotnosti ionov OH, ki jih imenujemo hidroksidni ioni.

Ali poznate prosto gibljive ione v vodnih raztopinah?

Dopolnite besedilo

Kisline so snovi, ki oddajajo protone. V vseh kislih vodnih raztopinah so prisotni oksonijevi ioni. Te ione zapišemo s formulo H3O+. Baze so snovi, ki sprejemajo protone. V vseh bazičnih vodnih raztopinah so prisotni hidroksidni ioni, ki jih zapišemo s formulo OH−.

Zakaj so nekatere vodne raztopine snovi kisle?

Raztopine so kisle zaradi prisotnosti:

<NAZAJ
>NAPREJ210/264