Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Delci v kislih vodnih raztopinah

SUBMIKRO in MAKRO RAVEN

Kako nastane oksonijev ion?

SUBMIKRO RAVENZapis reakcije z modeli:

+


+


Oglejmo si animacijo nastanka oksonijevega iona.

Molekula klorovodikove kisline odda molekuli vode vodikov ion H+ (proton). Pri tem nastaneta oksonijev ion H3O+ in kloridni ion Cl.

Podobno velja tudi za druge kisline. Oksonijevi ioni H3O+ so prisotni v vseh kislih raztopinah.

ZAPOMNIMO SI:

Kisline so snovi, ki oddajajo protone. V vseh kislih vodnih raztopinah so prisotni oksonijevi ioni H3O+.

<NAZAJ
>NAPREJ206/264