Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijska reakcija med kislino in bazo

Če kislo in bazično raztopino zmešamo, poteče kemijska reakcija. Kemijsko reakcijo med kislo in bazično vodno raztopino imenujemo nevtralizacija.

Primer:

Klorovodikova kislina HCl in natrijev hidroksid NaOH reagirata tako, da nastanta sol natrijev klorid in voda. Nastala vodna raztopina postane nevtralna (pH = 7), ker je nastala nevtralna sol, natrijev klorid. Zato tudi reakcijo imenujemo nevtralizacija.

HCl(aq) + NaOH(aq) $\rightarrow$ NaCl(aq) + H2O(l)

Pri nevtralizaciji v resnici poteče kemijska reakcija med oksonijevimi ioni H3O+(vsebujejo jih kisle raztopine) in hidroksidnimi ioni OH(vsebujejo jih bazične raztopine).

To reakcijo zapišemo: H3O+(aq) + OH(aq) $\rightarrow$ 2H2O(l)

Oglejmo si še animacijo, ki prikazuje kemijsko reakcijo med oksonijevimi ioni H3O+ in hidroksidnimi ioni OH.

Kaj se zgodi, če kislo in bazično raztopino zmešamo ?

Pri kemijski reakciji med oksonijevim ionom H3O+ in hidroksidnim ionom OHnastaneta dve molekuli vode.

H3O+(aq) + OH(aq) $\rightarrow$ 2H2O(l)


Reakcija med oksonijevim in hidroksidnim ionom

Ponovno si oglejte zgornjo animacijo in dopolnite besedilo.

Oksonijev ion odda hidroksidnemu ionu delec H+, imenovan proton . Pri tem pri kemijski reakciji nastaneta dve molekuli vode .
<NAZAJ
>NAPREJ230/264