Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Ali spoznate delec na sliki?

6.

Delci v vodnih raztopinah kislin

Dopolnite in uredite enačbo:

HCl(aq)
+ H2O(l) $\rightarrow$  H3O+(aq)
+
Cl(aq)
molekula
klorovodikove
kisline
  molekula
vode
  oksonijev
ion
  kloridni
ion
7.

Delci v vodnih raztopinah baz

Dopolnite in uredite enačbo:

NH3(aq) + H2O(l) $\rightarrow$
NH4+(aq) +
OH(aq)
molekula
amonijaka
  molekula
vode
  amonijev
ion
  hidroksidni
ion
8.

Ali prepoznate delce, ki nastanejo?

Pri kemijski reakciji nevtralizacije vodne raztopine natrijevega hidroksida z  vodno raztopino klorovodikove kisline nastane nevtralna raztopina. Ugotovite, kateri delci so prisotni v vodni raztopini po končani reakciji.

9.

Kateri delci so v vodni raztopini?

Oglejte si delce, ki jih prikazuje slika. Ali je trditev pravilna?

Delci, ki so prikazani na sliki, so molekule vode in molekule klorovodikove kisline.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ234/264