Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vodno raztopino neke snovi opredelimo kot kislo, bazično ali kot nevtralno raztopino. Pri določevanju pH-vrednosti raztopin snovi nam je v pomoč pH-lestvica. Zapomnimo si:

Kisle so tiste raztopine, ki imajo pH-vrednosti med 0 in 7.

Bazične so tiste raztopine, ki imajo pH-vrednosti med 7 in 14.

Nevtralne so tiste raztopine, ki imajo pH-vrednost enako 7.

Zapomnimo si tudi:

Čim bolj je raztopina kisla, tem manjša je njena pH - vrednost.

Čim bolj je raztopina bazična, tem večja je njena pH - vrednost.

Poznavanje pH-vrednosti raztopin nam omogoča univerzalni indikator. Z njim lahko ocenimo pH-vrednost vodnih raztopin. Številke so vrednosti pH. Uporaba univerzalnega indikatorja ima omejitve. pH-vrednosti lahko določamo le neobarvanim raztopinam. 

Kemijsko reakcijo med kislo in bazično vodno raztopino imenujemo nevtralizacija.

Pri kemijski reakciji nevtralizacije poteka kemijska reakcija med oksonijevimi ioni H3O+ kislih raztopin in hidroksidnimi ioni OHbazičnih raztopine. To reakcijo zapišemo:

H3O+(aq) + OH(aq) $\rightarrow$ 2H2O(l)

Delci v kislih vodnih raztopinah

Ugotovite, kateri delci so prisotni v kisli vodni raztopini.

<NAZAJ
>NAPREJ232/264