Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Agregatna stanja

Snovi se lahko nahajajo v trdnem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju. V kakšnem agregatnem stanju se nahaja neka snov, je odvisno od vrste snovi, temperature in tlaka.

Voda, na primer, je lahko v naravi v trdnem (led), tekočem (tekoča voda) ali plinastem (vodna para oz. vodni hlapi) agregatnem stanju. Delci vode so v ledu, tekoči vodi ali v vodnih hlapih enaki.

Trdne snovi imajo določeno obliko in prostornino. Delci trdne snovi so zelo blizu skupaj, se ne morejo gibati, lahko le nihajo sem ter tja. Mednarodna oznaka za snov v trdnem agregatnem stanju je (s) angl. solid.

Na animaciji je prikazano nihanje delcev vode v ledu.

Pri segrevanju se delci gibljejo vedno hitreje in so vedno bolj oddaljeni en od drugega. Snov se začne taliti, nastane tekočina. Obratni proces (prehod iz tekočega v trdno agregatno stanje) se imenuje zamrzovanje oz. strjevanje.

Tekočine imajo določeno prostornino, oblika pa je odvisna od oblike posode, v kateri se nahajajo. Delci se v tekočinah bolj prosto gibljejo. Mednarodna oznaka za tekoče agregatno stanje snovi je (l) angl. liquid.

Na animaciji je prikazano gibanje delcev vode v tekoči vodi.

Pri višji temperaturi se delci v tekočini gibljejo še hitreje. Njihova energija postane tako velika, da premaga privlačne sile med delci v tekočini in tekočina začne prehajati v plinasto agregatno stanje. Proces se imenuje izparevanje, iz tekočine nastane plin. Obratni proces (prehod iz plinastega v tekoče agregatno stanje) imenujemo kondenzacija.

<NAZAJ
>NAPREJ11/264