Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Snovi so zgrajene iz delcev, ki se nenehno gibljejo. Delci se pri višji temperaturi gibljejo hitreje kot pri nižji, lažji delci pa se pri isti temperaturi gibljejo hitreje kot težji.

Agregatno stanje snovi je odvisno od vrste snovi, temperature in tlaka.

  Trdno
agregatno stanje
Tekoče agregatno
stanje
Plinasto agregatno
stanje
Opis
Delci so blizu skupaj, se ne gibljejo, lahko le nihajo sem ter tja.

Delci so bolj oddaljeni in se lahko bolj prosto gibljejo.

Delci so zelo oddaljeni en od drugega.
Shema
porazdelitve delcev
Prostornina snovi
Določena
Določena
Ni določena
Oblika snovi
Določena
Odvisna od oblike
posode, ki jo zavzema.
Ni določena
Mednarodna
oznaka
(s) − solid
(l) − liquid  (g) − gas

Če imajo vsi delci v snovi enake lastnosti, govorimo o čistih snoveh.

Čiste snovi so elementi in spojine. Element je snov, ki je zgrajena iz enakih atomov ali skupine enakih atomov − molekul.
Spojine so snovi, ki so zgrajene iz različnih elementov.

Če se delci v snovi med seboj razlikujejo po svojih lastnostih, govorimo o zmeseh.

<NAZAJ
>NAPREJ14/264