Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Dopolnite spodnje besedilo.

Element je snov, sestavljena iz ene vrste atomov. Kadar se med seboj povežejo atomi različnih elementov, nastane spojina . Če imajo vsi delci v snovi enake lastnosti, govorimo o čisti snovi . Če se delci v snovi med seboj razlikujejo po svojih lastnostih, govorimo o zmeseh (v množini).
7.

Navedene snovi ustrezno uvrstite v spodnjo tabelo (v tabelo vnesite številko, ki se nahaja pred posamezno snovjo). Številke naj si sledijo naraščajoče po stolpcih navzdol. 
1 aluminij
2 brom
3 bron
4 dušik
5 kuhinjska sol
6 mleko
 
7 ogljikov dioksid
8 sadni sok
9 voda
10 železo
11 živo srebro
12 žveplo

Zmes
Elementi,
sestavljeni
iz atomov
Elementi,
sestavljeni
iz molekul
Spojina
3
1
2
5
6
10
4
7
8
11
12 9
8.

Ustrezno povežite.

zmes
element
spojina
Število napačnih: 0
9.

Oglejte si model na spodnji sliki in izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ16/264