Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Plini nimajo niti določene oblike niti določene prostornine. Delci se gibljejo zelo hitro in so med seboj precej oddaljeni. Privlačne sile med njimi so zanemarljive. Mednarodna oznaka za plinasto agregatno stanje snovi je (g) angl. gas.

Na animaciji je prikazano gibanje delcev vode v vodni pari.

Slana
Prehod snovi neposredno iz trdnega v plinasto agregatno stanje imenujemo sublimacija. Tvorjenje slane je znan primer sublimacije iz meteorologije.  

Oglejte si shemo, na kateri so prikazana različna agregatna stanja in prehodi med njimi.

 


 

 

<NAZAJ
>NAPREJ12/264