Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Izberite pravilno trditev.

2.

Delci kisika imajo manjšo maso kot delci ogljikovega dioksida. Razmislite, kateri delci se v zraku gibljejo hitreje.

3.

Spodnjo tabelo dopolnite s faznimi prehodi med agregatnimi stanji. V prvi vrstici so začetna, v prvem stolpcu pa končna agregatna stanja snovi.

Uporabite naslednje izraze: izparevanje, kondenzacija, sublimacija, sublimacija, taljenje, zamrzovanje.

  trdno
tekoče
plinasto
trdno
    zamrzovanje sublimacija
tekoče
taljenje
  kondenzacija
plinasto
sublimacija
izparevanje  
4.

Izberite pravilno trditev.

5.

Podane so ponazoritve delcev za fazne prehode med agregatnimi stanji. Ustrezno povežite.

izhlapevanje
taljenje
sublimacija
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ15/264