Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Čiste snovi in zmesi

Spoznali smo, da so snovi zgrajene iz delcev.

Najmanjši delec snovi, ki ga s kemijsko reakcijo ne moremo več razstaviti, je atom. Atomi se lahko med seboj povežejo in tvorijo molekule. Več o osnovnih delcih snovi boste izvedeli v naslednjih enotah.

Če imajo vsi delci v snovi enake lastnosti, govorimo o čistih snoveh.

Čisto snov, v kateri so vsi atomi enaki, imenujemo element.

  Aluminij je zelo mehka in tenljiva kovina, ki jo je lahko oblikovati. Zgrajen je iz atomov aluminija.  

Elementi so lahko zgrajeni tudi iz molekul, število atomov v molekulah pa je lahko različno.

Molekule žvepla so sestavljene iz osmih atomov žvepla
Molekule joda so sestavljene iz dveh atomov joda

Če so molekule zgrajeni iz različnih atomov, so to spojine. Spojine so sestavljene iz različnih elementov.

Voda je spojina vodika in kisika Sladkor je spojina ogljika, vodika in kisika Ogljikov dioksid je spojina ogljika in kisika

Če se delci v snovi med seboj razlikujejo po svojih lastnostih, govorimo o zmeseh. Zmes je homogena, če je s prostim očesom videti enotna, in heterogena, če je že s prostim očesom videti neenotna. V naravi prevladujejo zmesi.

Po videzu težko sklepamo, ali je snov čista snov ali zmes.
Raztopina sladkorja v vodi je na primer homogena zmes. Delci sladkorja so pomešani med delci vode. S poskusom lahko ugotovimo, da pri segrevanju raztopine sladkorja voda izhlapi, ostanejo pa kristali sladkorja. Primer heterogene zmesi je zemlja (prst), saj v njej lahko vidimo kamenje, pesek, vodo.

Zlitine so zmesi elementov. Vsebujejo delce različnih kovin, ki se med seboj razlikujejo. Amalgamska plomba je zlitina živega srebra z različnimi kovinami. Pri ugotavljanju, ali je snov čista snov ali zmes, si pomagamo s poskusi. 

<NAZAJ
>NAPREJ13/264