Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Imena elementov pogosto odražajo lastnosti

Klor (Cl) je odkril Šved  Carl William Scheele l. 1774. Ime izhaja iz grške besed "chloros", kar pomeni svetlo zelen. Ime odraža lastnost klora. Klor je pri sobnih pogojih svetlo zelen plin zelo ostrega vonja. Brom (Br) je odkril Antoine-J. Balard l. 1826. Ime izhaja iz grške besed  "bromos", kar pomeni smrad. Brom je pri sobnih pogojih hlapna tekočina izredno neprijetnega vonja.

Klor
Brom
Magnezij

Magnezij (Mg) je odkril znani angleški kemik Sir Humphrey Davy l. 1755. Tudi to ime je grškega izvora, vendar ne opisuje lastnosti magnezija, ampak grško pokrajino Magnesia. 

Zakaj se moramo naučiti simbole elementov?

Formule — zapisi za spojine

Za zapis spojin uporabljamo empirične, molekulske in strukturne formule. Pri pisanju formul uporabljamo simbole elementov. Držati pa se moramo nekaterih pravil, ki jih določa kemijska nomenklatura ali kemijsko imenoslovje, to pa stalno dopolnjuje Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo s kratico IUPAC, kar pomeni International Union of Pure and Applied Chemistry. Empirična formula je najenostavnejša formula, ki podaja sestavo spojine. Molekulska formula pove, koliko atomov posameznih elementov sestavlja molekulo. Na sliki je molekulska formula spojine ogljika s kisikom. Izpeljali bomo ime spojine. 


Ime: ogljikov dioksid

Spojine elementov s kisikom se imenujejo oksidi. Ime oksid izhaja iz latinskega imena za kisik (oxygenium); oks s končnico –id; oksid. Prvi element v spojini je ogljik, njegov simbol je C. Slovensko ime ogljik dobi pridevniško obrazilo –ov oz. –ev; ogljikov.  Pred vsako ime elementa zapišemo tudi grške vrstne števnike fonetično, to so di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-, hepta-, okta-, nona- (ta je latinski), deka- … Ime spojine z molekulsko formulo CO2 je: ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid je binarna spojina, kar pomeni, da je sestavljena le iz dveh elementov.  Število 2 za simbolom kisika (O) pove, da sta v molekuli dva atoma kisika. Molekula ogljikovega dioksida je sestavljena iz enega atoma ogljika in dveh atomov kisika.


<NAZAJ
>NAPREJ27/264