Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Kaj velja za delce snovi, ki jih prikazuje spodnji model? Svetlorumena barva označuje model atoma žvepla, svetlozelena pa modele atomov fluora.

palični kroglični kalotni

Koliko atomov gradi en delec (zapišite številko)? 7

Koliko vrst atomov gradi en delec (zapišite številko)? 2

Ali je delec molekula ali atom? molekula

Ali je snov, katere delec prikazuje model, element ali spojina? spojina

Napišite formulo. SF6

12.

Kaj predstavlja model neznanega delca?

palični kroglični kalotni

13.

Ovrednotite trditev. Element brom, simbol Br, je dobil ime po grški besedi za smrad.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ32/264