Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Ovrednotite trditev. Na sliki je molekulska formula elementa.

Drži. Ne drži.
7.

Na sliki sta molekulski formuli dveh spojin. Izpeljite njuni imeni.

Ime spojine A je: žveplov dioksid

Ime spojine B je: žveplov trioksid

8.

Kaj predstavlja slika?

9.

Prikazana sta modela molekul dveh snovi. Rdeče kroglice so modeli atomov kisika, bele kroglice so modeli atomov vodika. Poiščite pravilne trditve.

palični kroglični kalotni

10.

Poimenujte snovi, ki jih prikazujejo formule.

P2O5 difosforjev pentaoksid

FeS železov sulfid

CaCl2 kalcijev diklorid

Mg3N2 trimagnezijev dinitrid

<NAZAJ
>NAPREJ31/264