Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Formule elementov

Molekule elementov so sestavljene iz dveh ali več atomov istega elementa. Dvoatomne molekule so značilne za vodik, kisik, dušik, klor, brom, fluor (H2, O2, N2, Cl2, Br2, F2). Žlahtni plini (helij, neon, argon ...) ne tvorijo molekul. Za žveplo so značilne molekule iz osmih atomov žvepla (S8). Več o zgradbi molekul elementov boste izvedeli pri obravnavi posameznih elementov.

Pomnite! Molekule elementov so zgrajene iz atomov enega samega elementa.

Formule spojin

Molekule spojin so sestavljene iz najmanj dveh atomov različnih elementov. Molekulska formula spojine pove, kateri elementi so v molekuli spojine in koliko posameznih atomov elementov gradi molekulo spojine. Vse spojine niso zgrajene iz nevtralnih molekul. Soli, kot na primer jedilna sol, so zgrajene iz delcev z naboji — ionov. Formule teh snovi predstavi formulska enota. Več o zgradbi soli in nastajanju ionov boste izvedeli v nadaljevanju.

Pomnite! Zapis formule soli NaCl ni molekulska formula pač pa formulska enota.

<NAZAJ
>NAPREJ29/264