Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kaj velja za ime oz. enostavno formulo natrijevega klorida?

V enostavni formuli sta zapisana dva kloridna iona.

Drži. Ne drži.

V imenu spojine dobi ime za klor končnico –id, klorid.

Drži. Ne drži.

Ime kovine se v imenu spojine konča s pridevniškim obrazilom –ev.

Drži. Ne drži.
2.

Zapišite imena za snovi, ki so predstavljene s formulami.

Formula: SiO2; ime: silicijev dioksid

Formula: AlBr3; ime: aluminijev tribromid

Formula: N2O; ime: didušikov oksid

3.

Ovrednotite trditev. Slika prikazuje model molekule žveplovega dioksida.

Drži. Ne drži.
4.

Kaj velja za delec snovi, ki ga prikazuje model? Rdeča barva predstavlja model atoma kisika, siva pa ogljika.

palični kroglični kalotni

Koliko atomov gradi en delec (zapišite številko)? 2

Koliko vrst atomov gradi en delec (zapišite številko)? 2

Napiši formulo molekule, ki jo prikazuje model. CO

5.

Katera je prava formula trinatrijevega fosfida?

<NAZAJ
>NAPREJ30/264