Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Anioni

Atomi imajo polno zunanjo lupino, ko je v njej 8 elektronov. Ti atomi so najstabilnejši. Tako zapolnjene zunanje lupine imajo atomi elementov v zadnji skupini periodnega sistema. Eno skupino prej ležijo elementi, katerih atomi imajo v zunanji lupini sedem elektronov. Ti elementi so zelo reaktivni, saj potrebujejo samo še en elektron, da napolnijo zunanjo lupino. Ko ta elektron dobijo, imajo en elektron več, kot je protonov v jedru, zato niso več nevtralni. Rečemo, da nastane negativni ion, ki ga imenujemo tudi anion. Ta ion ima naboj 1, ki ga napišemo desno zgoraj ob simbolu za atom. Primer je kloridni ion Cl1−; številko 1 pri zapisu opustimo, Cl.

Animacija: Nastanek kloridnega aniona


Atomi elementov, ki ležijo dve skupini pred zadnjo skupino, potrebujejo še dva elektrona, da napolnijo zunanjo lupino. Tak ion ima naboj 2−, primer je oksidni ion O2−.

Animacija: Nastanek oksidnega aniona


Dopolnite besedilo. Atom kisika ima v jedru 8 protonov in v elektronski ovojnici 8 elektronov; od teh sta 2 elektrona v prvi lupini, v drugi lupini pa jih ima šest. Atom je zato navzven električno nevtralen. Če atom kisika sprejme dva elektrona, bo imel v zunanji lupini 8 elektronov; v tem primeru je zunanja lupina polna, skupno število elektronov pa je 10 . Nastali oksidni ion O2− ima še vedno 8 protonov v jedru.
<NAZAJ
>NAPREJ45/264