Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ko atom odda elektron, nastane kation.

Kationi imajo pozitiven električni naboj.

Atomi elementov iz prve skupine periodnega sistema oddajo en elektron, pri čemer nastanejo kationi z električnim nabojem 1+.

Ti elementi so zelo reaktivni.

Atomi elementov iz druge skupine oddajo dva elektrona, električni naboj teh kationov je 2+.

Ko atom sprejme elektron, nastane anion.

Anioni imajo negativen električni naboj.

Atomi elementov iz sedme skupine periodnega sistema sprejmejo en elektron, pri čemer nastanejo anioni z električnim nabojem 1−.

Ti elementi so zelo reaktivni.

Atomi elementov iz šeste skupine sprejmejo dva elektrona, električni naboj teh anionov je 2−.

 

1. Koliko kationov in anionov je v spojini AlCl3?

2. Bakrov diklorid se uporablja kot katalizator v industriji.

Brezvodni bakrov diklorid

To spojino sestavljajo bakrov kation Cu2+ in dva kloridna aniona Cl. Katera je prava formula te spojine?

<NAZAJ
>NAPREJ50/264