Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koliko elektronov je sprejel atom klora in koliko atom kisika, da sta nastala aniona?

Atom elementa fluora ima naslednjo elektronsko konfiguracijo: F 2, 7. Kakšno konfiguracijo bo imel fluoridni ion F?

 

Cink najdemo v naravi v obliki sulfida; ta mineral se imenuje sfalerit.

Koliko elektronov mora sprejeti atom elementa žvepla, da nastane ion S2−?

<NAZAJ
>NAPREJ46/264