Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Kation nekega elementa je v spojini povezan z dvema anionoma. Katera spojina je to?

7.

Kakšno elektronsko konfiguracijo ima anion P3−?

8.

V kateri skupini periodnega sistema je atom, katerega kation ima elektronsko konfiguracijo 2, 8 in je v ionski spojini povezan z enim kloridnim anionom?

9.

Magnezijev sulfat najdemo v naravi kot heptahidrat epsomit: MgSO4·7H2O. Komercialno ime za to spojino je Epsomova sol, uporablja pa se med drugim za dognojevanje, kadar v rastlinah primanjkuje magnezija.

 

Kationi in anioni so lahko sestavljeni tudi iz več atomov, kot na primer SO42− ali CO32−. Iz katerega kationa in aniona je sestavljen magnezijev sulfat MgSO4?

<NAZAJ
>NAPREJ52/264